EHBO Hengelo organiseert regelmatig evenementen en cursussen om de veiligheid en gezondheid van mensen te bevorderen. Eén van deze evenementen is de EHBD(D) cursus, wat staat voor Eerste Hulp Bij Drank- en Drugsincidenten. Dit evenement is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de horeca of die vaak in aanraking komen met situaties waarbij drank- en drugsincidenten kunnen plaatsvinden.

Tijdens deze cursus leren deelnemers om op een verantwoorde en effectieve manier eerste hulp te verlenen bij een drank- of drugsgerelateerd incident. Denk bijvoorbeeld aan iemand die onwel is geworden na het gebruik van drugs of te veel alcohol heeft gedronken. Deelnemers leren hoe ze deze persoon kunnen helpen en welke eerste hulp ze moeten bieden om de situatie onder controle te krijgen.

De EHBD(D) cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoretische gedeelte wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende soorten drugs, de effecten ervan op het lichaam en hoe je de symptomen van drugsgebruik kunt herkennen. Ook wordt er besproken hoe je het beste kunt handelen in bepaalde situaties en welke eerste hulp er verleend moet worden.

Tijdens het praktijkgedeelte leren deelnemers hoe ze op een veilige en effectieve manier eerste hulp kunnen verlenen bij een drank- of drugsgerelateerd incident. Dit gebeurt door middel van rollenspellen en simulaties, waarbij deelnemers leren omgaan met verschillende situaties en hoe ze snel en juist kunnen handelen.

Na afloop van de EHBD(D) cursus zijn deelnemers in staat om op een verantwoorde en effectieve manier eerste hulp te verlenen bij drank- en drugsincidenten. Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid en gezondheid van de betrokken personen bevorderd, maar ook die van de omgeving.

EHBO Hengelo hecht veel waarde aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van mensen. Naast de EHBD(D) cursus bieden ze ook diverse andere cursussen en evenementen aan, zoals reanimatiecursussen, EHBO-cursussen en workshops op maat voor bedrijven en organisaties.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze moeten handelen bij een drank- of drugsincident. Daarom moedigt EHBO Hengelo iedereen aan om de EHBD(D) cursus te volgen en zo bij te dragen aan een veiligere en gezondere omgeving voor iedereen.

Dit is ook de reden dan we u vragen Specifiek aan te geven of u een eis heeft in de vergunning om EHBDD’ers aanwezig te hebben. We Uw evenement.

Let op

Aanvragen voor evenementenondersteuning dient u minimaal 4 weken voor aanvang van het evenement in te dienen.