Zonder leden kan de EHBO-vereniging haar taken niet uitvoeren, dit kan alleen wanneer er voldoende mensen betrokken zijn bij de vereniging. Wij kennen een open en vrijwillig lidmaatschap waarbij iedereen zich kan aansluiten, met of zonder diploma.

Inschrijven als lid gaat via het aanmeldformulier

Wij gaan er bij de inschrijving voor een EHBO-cursus van uit dat u lid wordt van onze vereniging. Het lidmaatschap voor nieuwe cursisten gaat pas in op 1 januari volgend op het jaar waarin u uw diploma heeft behaald.

De geldigheidsduur van het EHBO-diploma is twee jaar. Binnen deze termijn moet u bewijzen dat u alle competenties nog steeds beheerst – sommige vaardigheden moet u zelfs elk jaar bewijzen. De herhalingsavonden zijn bedoeld voor onze leden.

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 35, – per kalenderjaar.

De kosten van de herhalingslessen ’s avonds zijn gratis wanneer het lidmaatschap is betaald.

Het lidmaatschap en het verlengen van uw diploma gaat via het secretariaat. U krijgt een kaart waarop de instructeurs uw vaardigheden kunnen aftekenen. Neemt u deze mee naar elke herhalingsavond die u bezoekt. Wanneer uw kaart vol is, levert u deze in bij de assistent. Uw diploma wordt dan automatisch verlengd. Via de diplomacheck van het Oranje Kruis kunt u zien hoe lang uw diploma nog geldig is.

Adreswijzigingen z.s.m. doorgeven aan het secretariaat met vermelding van het diplomanummer. Opzegging lidmaatschap kan op ieder moment in het jaar met vermelding diplomanummer. De opzegging gaat dan in per 1 januari van volgend jaar. Men is in het lopend jaar wel lidmaatschap verschuldigd.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze statuten en informatie over het lidmaatschap