Helaas kan het voorkomen dat binnen onze vereniging situaties ontstaan of dingen gebeuren waar je je niet goed bij voelt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie, machtsmisbruik of diefstal. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van veiligheid binnen EHBO drastisch kan afnemen.

Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat je niet goed weet hoe je hierop moet reageren of hoe je hiermee om moet gaan. Toch kun je verschillende dingen doen: praten met een collega-eerstehulpverlener, instructeur of bestuurslid of de vertrouwenscontactpersoon van je afdeling. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Leg dan contact met de landelijke vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie als klankbord fungeren en naar jouw verhaal luisteren. In veel gevallen zal dit genoeg zijn. Maar een vertrouwenspersoon kun je ook ondersteuning en advies geven. Er wordt dan samen bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om je probleem op te lossen. Een vertrouwenspersoon is er zowel voor mensen die zich bij bepaalde situaties niet oké voelen, maar ook voor iemand die zelf ergens van wordt beschuldigd. Ieder van hen heeft recht op een vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dat je zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

De landelijke vertrouwenspersonen zijn er voor:

  • Alle leden van KNV EHBO,
  • Vertrouwenscontactpersonen van een afdeling die willen sparren of een klankbord nodig hebben.

De landelijke vertrouwenspersonen van de KNV EHBO zijn:

  • Nanda Slagter-Weernink
  • Marinette Hoogendoorn-Meijer

Loop je ergens tegenaan? Wil je in vertrouwen je verhaal doen?

https://koninklijke-ehbo.nl/landelijke-vertrouwenspersonen-knv-ehbo/