Bij onze vereniging kunt u in één dag een cursus Eerste Hulp aan Kinderen volgen, zodat u weet wat te doen bij ongevallen met kinderen.

Elke cursus Eerste Hulp aan Kinderen wordt afgesloten met een aantal deelexamens waarin zowel de opgedane kennis als de praktijkvaardigheden worden getoetst volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. U ontvangt na het behalen van dit deze deelexamens een deelnamecertificaat van de KNV EHBO Hengelo, of een geregistreerd certificaat van het Oranje Kruis. Alle houders van een geldig certificaat EHaK van het Oranje Kruis zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Let op: veel verzekeraars en werkgevers vragen het om Oranje Kruis-certificaat wanneer zij (een deel van) de cursuskosten vergoeden! Het certificaat is wettelijk verplicht voor gastouders. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl

Doelgroep

Deze cursus is speciaal voor ouders, gastouders, verzorgers, leerkrachten, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleidsters van verenigingen en sportclubs. Iedereen, ouder dan 15 jaar kan in principe deelnemen aan deze cursus. Om het examen te halen dient u fysiek in staat te zijn, een reanimatie correct en voldoende lang uit te voeren. In verband met de door het Oranje Kruis gestelde ondergrens voor het aantal deelnemers aan het af te nemen examen, is het minimale aantal deelnemers aan de cursus en het examen gesteld op 6 personen.

Cursusduur

De duur van de cursus is één zaterdag. De cursustijden zijn van 08:30u tot 17:00 u.

Certificaat geldig houden

Uw EHaK certificaat is 2 jaar geldig. Voor het geldig houden van het certificaat is het volgen van herhalingslessen noodzakelijk. Cursisten moeten jaarlijks op herhaling om het diploma geldig te houden. Herhalingslessen zijn op een zaterdagochtend 09.00 – 12.00 uur of zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur

Kosten

Mailt u naar info@ehbo-hengelo.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

Cursisten kunnen in het kader van het preventieprogramma de cursuskosten geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de zorgverzekeraar. Raadpleeg daarom uw polis of bezoek de site van uw zorgverzekeraar.