De KNV EHBO afd. Hengelo, Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting, heeft als doelstelling zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren en een Automatische Externe Defibrillator (AED) te leren gebruiken. Een acuut hartinfarct of circulatiestilstand is levensbedreigend. Door direct te beginnen met basale reanimatie (hartmassage en beademing) betekent dat de circulatie van zuurstofrijk bloed op een kunstmatige manier doorgaat.

Door binnen 4 tot 6 minuten met behulp van een AED te defibrilleren is de kans op overleven liefst 72 %. Iedere minuut dat dit langer duurt neemt te overlevingskans met 10% af.

Houdt u er rekening mee dat deze cursus enkel gericht is op het behoud van de vitale functies en het reanimeren van een slachtoffer. Wanneer u ook in andere situaties Eerste Hulp aan een slachtoffer wilt kunnen verlenen, raden we u aan een volwaardige EHBO cursus te volgen.

Doelgroep

Iedereen, ouder dan 15 jaar kan in principe deelnemen aan deze cursus.

Om het examen te halen dient u fysiek in staat te zijn, een reanimatie correct en voldoende lang uit te voeren.

De reanimatie en AED cursus volgen

We bieden u de mogelijkheid ’s avonds een cursus bij ons te volgen, of op verzoek voor bedrijven en instellingen ook op weekdagen. Duur van deze cursus is 3 uur.

Certificaat

Elke reanimatie en AED cursus wordt afgesloten met praktijktoets waarna, bij gebleken competentie, een certificaat wordt overhandigt.

Certificaat geldig houden

U dient jaarlijks een herhalingsles te volgen om uw certificaat geldig te houden.

Kosten

Mailt u naar info@ehbo-hengelo.nl