De cursus Eerste Hulp bij Wandelletsel (EHbW) krijgt u kennis van de verband – en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt. U leert een functioneel en goed zittend verband aanleggen op het been of delen daarvan. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Doelgroep

Iedereen kan deelnemen aan deze modulecursus. Door de opzet is de cursus bij uitstek geschikt voor EHBO’ers die assisteren bij wandelevenementen. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma met aantekening Verbandleer en Kleine Ongevallen kunt u hierbij een certificaat ontvangen. Personen die (nog) geen EHBO diploma hebben kunnen hiervoor een moduleverklaring ontvangen.

Cursusduur

De cursus is 2 avonden.

Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel

Geurende de EHbW cursus worden de opgedane kennis en de praktijkvaardigheden getoetst volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.

Certificaat geldig houden

Het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel vormt een module bij uw EHBO diploma. De geldigheid en eisen met betrekking tot het volgen van herhalingslessen zijn daaraan gekoppeld.

Kosten

Mailt u naar info@ehbo-hengelo.nl