De BHV-cursus bestaat uit 2 les dagen. Waarin de volgende onderdelen behandeld worden:

BHV-cursus onderdeel levensreddende handelingen:

Ademhaling, bewustzijn, circulatie, reanimatie en beademing, ernstige, uitwendige bloedingen, dreigende shock herkennen, brandwonden- behandelen, botbreuken behandelen, oogletsels behandelen, op de juiste wijze (laten) alarmeren

BHV-cursus onderdeel

brandbestrijding, ontruiming en communicatie:
Branddriehoek kennen en ontwikkeling, deurprocedure, diverse blustoestellen en blusmiddelen, calamiteitenplannen kennen, ontruiming kunnen begeleiden Communicatie intern en extern, taken hoofd BHV kennen, zijn rol binnen de BHV te kennen.

Het deel brandbestrijding kan ook apart gevolgd worden. Al onze cursussen kunnen in overleg ook op uw eigen locatie worden gehouden, dit kunt u aangeven op ons aanmeldingsformulier.

Mocht u vragen hebben kan u altijd mailen naar cursussen@ehbo-hengelo.nl