Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.

Inhoud cursus EHBDD

De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van:

 • Kennis over middelen
 • Signaleren, reageren en triageren
 • Invloed sociale omgeving
 • Kennis over gebruikersmethoden
 • Preventie
 • Specifieke EHBO-kennis (en praktijk)

De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de wereld van “Drank en Drugs”.

Na deze training heeft u
 • kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
 • tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
 • kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam
 • kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers
 • specifieke kennis over hoe te handelen

Bij EHBDD en de do en dont’s U ontvangt na deelname het certificaat 'Hulpverlener EHBDD'. Deze heeft een geldigheid van 2 jaar. U kunt uw certificaat verlengen door het jaarlijks volgen van een nascholing.

Prijs op aanvraag

Doelgroep

Deze training is speciaal ontworpen voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en eerstehulpverlening. Deelnemers aan de training zijn EHBO’ers, beveiligingspersoneel, social workers, overheidspersoneel et cetera.

Voorwaarden deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus zijn er enkele voorwaarden gesteld:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • In het bezit van een geldig EHBO-diploma
Investering

Wij bieden u een compleet verzorgde dag aan in ons gebouw “De Spil” of op uw locatie in Oost Nederland. De duur van de cursus is één zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur en is inclusief koffie/thee en lunch, gegeven bij EHBO Hengelo. Wordt de cursus op uw locatie gegeven dan draagt u zorg voor de koffie/thee en lunch. Al het lesmateriaal en oefenmateriaal is in deze prijs inbegrepen. De kosten bedragen €1250,00 tot 15 personen. Als u een offert wilt aanvragen of weten of het op uw datum kan, vul dan het aanvraagformulier cursussen in. En wij zullen u zo snel mogelijk bericht geven. vragen kan u onderaan de opmerkingen plaatsen en wij komen hier op terug.