Uitleg behalen van competenties tijdens herhalingslessen

Om de kwaliteit van het diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen is een aantal vaardigheden ofwel competenties opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaal en adequaat wordt verleend. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de competenties tijdens de herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden, zijn:

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp en Vervoer
Stoornissen in het bewustzijn + Koortsstuip
Stoornissen van de ademhaling
Reanimatieles
Actieve bloedingen + zwachtelen
Shock
Wonden + Brandwonden
Elektriciteitsongevallen
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuk (Nek en rug(zach))
Oogletsels + Oor en neus (voorwerpen)
Tandletsels
Oververhitting
Onderkoeling
Bevriezing
Vergiftiging
Insectenbeten e.d.


Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten. Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetste en afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EH-verlener gewaarborgd blijft. Alle vaardigheden moeten in twee jaar behandeld worden, waarbij de eerste 6 punten ieder jaar aan de orde dienen te komen.

Bij onze vereniging worden de eerste 6 punten ieder jaar behandeld in de lessen 1,2 en 3 of de lessen 8, 9 en 10. Deze lessen zijn dan ook verplicht. Mocht u een van de lessen in de voor u aangegeven periode niet kunnen volgen mag u deze les in een van de andere periodes van datzelfde leerjaar volgen.

De lessen 4,5,6,7 bevatten de competenties die een keer in de twee jaar getoetst moeten worden.
Deze lessen zullen dan ook twee jaar hetzelfde zijn qua inhoud terwijl de lessen van 1,2 en 3 √Čn 8,9 en 10 jaarlijks vernieuwd zullen worden.

Een overzicht van competenties bij de lessen van dit jaar:

Les 1 bevat competentie: 1,2, 3 en Rautek
Les 2 bevat competentie: 4
Les 3 bevat competentie: 5, 6
Les 4 bevat competentie: 11, 12 en 17
Les 5 bevat competentie: 9, 10
Les 6 bevat competentie: 13,14,15
Les 7 bevat competentie: 7,8,16