Het gebouw “de Spil” is sinds 1975 in het bezit van de vereniging. In het gebouw zijn twee ruime zalen plus ontvangstruimte annex kantine aanwezig om grote groepen te ontvangen en cursussen te organiseren.

De vereniging beschikt daarnaast over een eigen EHBO bus waarmee ook buiten “de Spil” cursussen en trainingen verzorgd worden.

Adresgegevens van “Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo”

Gebouw “de Spil”

W. de Clercqstraat 23

7553 VA Hengelo

Tel: 074-2424466

KvK-nummer 40073017

ANBI-nummer: 81592788

Voor verdere informatie:

E-mail: beheer@ehbo-hengelo.nl

De vereniging KNV EHBO afd. Hengelo Heeft als doel, het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • het genoten onderricht op die cursussen theoretisch praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Eenheidsdiploma EHBO met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  • andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het goede doel.

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele uren per jaar hun handen uit de mouwen steken. Zo kennen we het beheer, iedere cursus, ‘s avonds of overdag door de week of in het weekend staan ze paraat met koffie, thee, lunches, schoonmaak enzovoort.

De instructeurs met hun assistenten die er voor zorgen dat de EHBO-ers competent blijven. De collectanten die toch ieder jaar weer zorgen dat er voldoende lesmateriaal en verband-en hulpmiddelen aangeschaft kunnen worden. De Evenementeverzorgers die bijna dagelijks eerste hulp verlenen op evenementen, wedstrijden, buurtfeesten en sporttoernooien voor dag en dauw, bij mooi en bij slecht weer. En niet als laatste het bestuur, dat toch alles in goede banen moet leiden, vergaderingen belegt, vergaderingen bezoekt, het ledenbestand bijhoudt, onze financiën beheert.

Als alles blijft gaan zo als het nu gaat, zijn we op de goede weg naar ons 80 jarig bestaan!

Geschiedenis

KNV EHBO afd Hengelo Het begon allemaal op 18 november 1938. De afdeling Hengelo van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, werd opgericht door Dhr. Arendsen. In het voormalige Hotel De Halve Maan gaven 63 mensen zich meteen als lid op. Dhr. Brinkhorst was de eerste voorzitter, terwijl Dr. Van ‘t Riet de cursussen gaf.

Sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan. De EHBO Hengelo is in de afgelopen 74 jaar uitgegroeid tot een omvangrijke organisatie die vandaag de dag ruim 700 leden telt en is daarmee een van de grootste EHBO-organisaties in Twente, zelfs in heel Nederland.

Maar niet alleen in ledental groeide de vereniging, ook de accommodatie groeide mee. In de beginperiode kort vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten de cursisten in een klein hok van de ijzergieterij van Stork. Na deze periode was de kantine van de Heemaf 37 jaar lang het hoofdkwartier van onze vereniging. In 1975 werd ons verenigingsgebouw “de Spil” gekocht. In het inmiddels ingrijpend verbouwde gebouw worden jaarlijks vele EHBO-cursussen en lezingen gegeven.